Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 0
Tháng 05 : 102
Năm 2018 : 1.346
Tổng số : 10.399
Liên kết website
Tin tức từ Phòng
         Thực hiện kế hoạch số 10/KH-PGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Thông Nông, chiều 20 tháng 4 năm 2018 Phòng GD&ĐT đã tổ chức thành công Hội thảo cấp huyện với ...
Thông báo từ Sở
         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thông Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ...
Thông báo từ Phòng
         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thông Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ...
Văn bản mới
Số: 01/GUQ-PGD&ĐT
Tên: (Giấy ủy quyền của Trưởng phòng GD&ĐT)
Tài liệu mới